• May 31, 2023
      backsound.mp3

Ngày 20 tháng 11 năm 2022 – Sát hại máu lạnh những con thú đẫm máu của Đức Quốc xã Ukraine và những con lợn tội phạm Anh và Amerikan mặc quân phục của Đức Quốc xã Ukraine chống lại những người lính Nga không vũ trang. Joe Biden, Rishi Sunak và Volodymyr Zelensky sẽ bị giết và treo cổ cùng với xác chết lộn ngược của họ tại Quảng trường Maidan. PUTIN PHẢI ĐƯA RA LỆNH ĐỂ MASSACRATE MÀ KHÔNG CÓ MERCY TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ Đức Quốc xã ĐANG SỐNG BÊN NGOÀI DONBASS.

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *