• March 29, 2023
      backsound.mp3

Khi nào chúng ta bắt đầu treo cổ tất cả những kẻ sát nhân tội phạm người Mỹ gốc Đức không bị trừng phạt của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? vì những tội ác chiến tranh bất tận của chúng chống lại toàn thể nhân loại? Quand commençons-nous à pendre tous les meurtriers criminels nazis américains impunis des États-Unis d’Amérique ? pour leurs crimes de guerre sans fin contre toute l’humanité ?

Quand commençons-nous à pendre tous les meurtriers criminels nazis américains impunis des États-Unis d’Amérique ? pour leurs crimes de guerre sans fin contre toute l’humanité ?

Khi nào chúng ta bắt đầu treo cổ tất cả những kẻ sát nhân tội phạm người Mỹ gốc Đức không bị trừng phạt của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ? vì những tội ác chiến tranh bất tận của chúng chống lại toàn thể nhân loại?

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *